ICT inspectie in de zorg

In de zorg kan goede informatie en communicatie van levensbelang zijn. Om onderling te communiceren en informatie te delen wordt er door zowel patiënten als zorgaanbieders steeds vaker gebruik gemaakt van elektronische middelen.  De gebruikte middelen en voorzieningen hiervoor vallen onder de noemer ICT (Informatie- en communicatietechnologie). Verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in de zorg zijn afhankelijk van de ICT. Denk hierbij aan de technische infrastructuur maar ook zaken zoals organisatie, werkwijzen, standaarden, software en procedures. Natuurlijk brengt ICT in de zorg ook verschillende risico’s met zich mee voor zowel de patiënt als de productveiligheid. Daarom worden er regelmatig inspecties uitgeoefend om te achterhalen hoe deze risico’s worden beheerst. Bij een inspectie wordt er aandacht besteedt aan de volgende onderwerpen:

Software die wordt gebruikt als medisch hulpmiddel

Software kan worden ingezet als medisch hulpmiddel, dit is het geval, wanneer de software een diagnostische/ therapeutische functie vervuld. Wanneer software als onderdeel van een medisch apparaat wordt gebruikt, dan is de functie meteen duidelijk. Een MRI scanner kan bijvoorbeeld niet goed functioneren zonder de juiste software. Maar sommige software kan ook als standalone software worden gebruikt, zonder dat daarbij een medisch apparaat wordt ingezet. Deze software producten bieden allerlei mogelijkheden voor zorgaanbieders en patiënten, maar daar zitten ook risico’s voor patiëntveiligheid aan verbonden. Deze risico’s moeten door zorginstellingen goed worden beheerst.

Beveiliging van patiënt informatie

Een belangrijk onderdeel van ICT in de zorg is het afschermen van vertrouwelijke medische patientinformatie. Zo is er voor Nederlandse ziekenhuizen een bepaalde norm vastgesteld (de NEN 7510) om de informatiebeveiliging in de zorg te bewaken.

Veilige informatie overdracht

Uit een onderzoek van IGZ uit 2011 is gebleken dat er in de communicatie tussen zorgverleners veel mis gat. De juiste inzet van ICT kan ervoor zorgen dat de communicatie makkelijker verloopt. Wanneer er geautomatiseerde systemen voor de communicatie worden gebruikt, moet er worden voldaan aan verschillende technische standaarden. Hierbij moeten er ook duidelijke afspraken worden gemaakt omtrent de wijze waarop de gezondheidstoestand van patiënten wordt geregistreerd. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de Conitnuity of Care Record (CCR) standaard. Aan de hand van deze standaard kan worden gecontroleerd of er door zorginstellingen aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan.

Verantwoord in gebruik nemen van software in de zorg

In het verleden hebben er regelmatig incidenten in de zorg plaatsgevonden, waarbij software een belangrijke rol speelde. Er is gebleken dat de software in deze gevallen vaak niet op de juiste manier in gebruik genomen werd. Daarom is het van belang dat er bij de implementatie van nieuwe software de juiste begeleiding wordt aangeboden. Een voorbeeld van zo’n organisatie die specifieke software begeleiding en trainingen in zorginstellingen geeft is KM2 Consultancy. Onder de ‘in gebruik name’ wordt het specificeren van een programma van eisen, het valideren, het formeel accepteren en het implementeren van de software verstaan.

 

 

Posted in ICT