Maatwerk software

Maatwerk software kan zorgen voor een verbetering van de werkprocessen in je onderneming. Natuurlijk kan een bedrijf vaak ook prima te handhaven zijn door middel van standaardsoftware enkel kunnen enkele bedrijfsprocessen wellicht worden verbeterd en versneld door middel van maatwerk software. Natuurlijk is het ook goed mogelijk om een goede combinatie tussen deze twee te handhaven om zo tot een optimale mix te komen.
Natuurlijk zitten er aan standaardsoftware een hoop voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat dit vaak door vele gebruikers wordt getest en de techniek daarom vaak erg optimaal is. Vaak kun je goed terecht wanneer je vragen hebt en wordt er regelmatig een nieuwe versie of update van uitgegeven zodat je altijd de meest optimale versie hebt. Nadelen van standaardsoftware is dat de functies niet altijd helemaal aansluiten bij de werkprocessen binnen het bedrijf en dat je vaak niet van alle functies die de software biedt gebruik maakt. Daarnaast kunnen de kosten ook hoog zijn omdat je vaak met servicecontracten te maken hebt.
Maatwerk software kan er voor zorgen dat de kracht van j onderneming sterker wordt, medewerkers kunnen namelijk met een kleine impact verder werken zonder kostbare tijdsverspilling doordat de gebruikte software helemaal passend is voorde onderneming. Hoewel vaak gedacht wordt dat maatwerk software duurder is als standaardsoftware is dit vaak niet helemaal waar. Vaak zijn de aanschafkosten wel hoger maar anderzijds kun je veel tijdswinst maken wat weer een hoop besparing kan opleveren.

 

Op zoek naar een partner in maatwerk software? Dan ben je bij Global Orange aan het juiste adres!

Posted in ICT

Leave a Comment