Ontslag op staande voet

Je hebt er vast wel eens van gehoord of misschien ben je zelf wel eens op staande voet ontslagen. Een ontslag op staande voet, neemt vaak plaats wanneer er een ernstige gebeurtenis/ of een dringende reden is, waarvoor jij verantwoordelijk bent. Voor ontslag op staande voet, gelden strenge regels, een werkgever mag niet zomaar iemand op staande voet ontslaan. Een ontslag op staande voet kan ernstige gevolgen met zich mee brengen, waar een werkgever altijd rekening mee moet houden.

Mag je zomaar op staande voet ontslagen worden?

Als er een dringende reden is kan een werkgever een arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Het is hierbij niet nodig om toestemming te krijgen van UWV werkbedrijf en tevens hoeven opzegtermijnen niet in acht genomen worden.

De dringende reden die we hierboven aangeven, kunnen bijvoorbeeld diefstal, verduistering, misshandeling of grove belediging zijn. Daarnaast kan ook werkweigering ontslag op staande voet opleveren.

Een werkgever mag dus alleen iemand ontslaan op staande voet als er een dringende reden is, deze reden moet volgens de wet door de werkgever aan de werknemer meegedeeld worden, het ontslag moet ook onverwijld gegeven worden. Dat wil zeggen dat de werkgever direct na het incident moet overgaan tot het ontslag op staande voet, hier mag niet teveel tijd overheen gaan.

Wordt je op staande voet ontslagen, dan verlies je ook je rechten op een WW uitkering. Daarom is het bij ontslag op staande voet erg belangrijk om een Ontslag specialist in te schakelen die je rechten duidelijk aangeeft.